درباره ی شرکت پیشتاز بهینه راستین

شرکت پیشتاز بهینه راستین در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده  و دارای مدیران و نیروهای فنی متخصص می باشد. پروژه های انجام شده توسط شرکت پیشتاز بهینه راستین شامل پروژهای سردخانه ساختمان پتروشیمی و اکثر پروژه های نفت و گاز و سالنهای مرغداری و طیور فعالیت میکند و کلیه پروژه های که نیاز به عایقکاری دارند از جمله عایقکاری حرارتی برودتی رطوبتی و عایق پلی یورتان بصورت پاششی و تزریقی می باشد.

شرکت پیشتاز بهینه راستین در زمینه توسعه صنایع پلی یورتان بابیش ازیک دهه فعالیت درصنایع نفت وگاز وصنعت عایقکاری افتخاردارد بافناوری روزعایق کاری دنیارادرسراسرمیهن عزیزمان عرضه نماید. این شرکت خودرامکلف می داندباتعهدوعزم ملی متخصصین وکارشناسان داخلی وبانگاهی به تجربه های پیشین واندیشه هایی نوکارادرحوزه فعالیت خودبکارگیرد.

پروژه ها

شماره ی تماس با شرکت پیشتاز بهینه راستین
3809 387 0912