شرکت پیشتاز بهینه راستین در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده  و دارای مدیران و نیروهای فنی متخصص می باشد. پروژه های انجام شده توسط شرکت پیشتاز بهینه راستین شامل پروژهای سردخانه ساختمان پتروشیمی و اکثر پروژه های نفت و گاز و سالنهای مرغداری و طیور فعالیت میکند و کلیه پروژه های که نیاز به عایقکاری دارند از جمله عایقکاری حرارتی برودتی رطوبتی و عایق پلی یورتان بصورت پاششی و تزریقی می باشد.

شرکت پیشتاز بهینه راستین در زمینه توسعه صنایع پلی یورتان بابیش ازیک دهه فعالیت درصنایع نفت وگاز وصنعت عایقکاری افتخاردارد بافناوری روزعایق کاری دنیارادرسراسرمیهن عزیزمان عرضه نماید. این شرکت خودرامکلف می داندباتعهدوعزم ملی متخصصین وکارشناسان داخلی وبانگاهی به تجربه های پیشین واندیشه هایی نوکارادرحوزه فعالیت خودبکارگیرد.

 

 

ما آماده ی همکاری در زمنیه ی انجام عایق پلی یورتان و همچنین تامین و فروش مواد پلی یورتان هستیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره های 3809 387 0912 – 6575 059 0912 تماس بگیرید.